تک نوازی کوچه لره کیهان کلهر


افرادی که با فضای تبلیغات و کسب و کار مرتبط با آن آشنا هستند با آیین نامه و نظارتهایی که در این زمینه وجود دارند آشنا هستند هرچند این نظارتها بیشتر در بخش محتوای تبلیغ است تا شیوه تبلیغ و البته خیلی سخت نیست که تبلیغاتی را ببنیم که آزاردهنده هستند. برچسبهای شرکت های لوله باز کنی بر در و دیوار منازل یا برچسبهایی که بر کوچه ها و مسیرهای رفت و آمد چسبیده است. البته مجاز نیستند اما سخت گیری خاصی هم بر این شیوه تبلیغاتی صورت نمی گیرد و چه بسا قانون
چند سالی است که شهروندان تهرانی به شرایط هشدار و اضطرار به دلیل آلودگی هوا در زمستان عادت کرده اند و همچنین هر سال ترافیک تهران بخصوص در فصل تحصیل بیش از پیش سنگین تر و گره آن کور تر می شود و زمان و اعصاب تهرانیها را می بلعد. رسانه ها در اینباره می نویسند و مقامات از لزوم استفاده از راهکارهای بلند مدت می گویند و البته با آمدن بهار همه چیز فراموش می شود تا سال بعد.در این سالها به جز دو راهکار بلند مدت طرح ترافیک و زوج و فرد عملا راهکار بلند مدت دی
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها